Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka posjetitelja na internetskim stranicama Divita d.o.o., Kozjačka 157, 31000 Osijek, OIB: 80171778299, napravljena je u skladu s Općom Uredbom (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

 

Opći podaci:

Za obradu podataka odgovorno je društvo Divita d.o.o., Kozjačka 157, 31000 Osijek, OIB: 80171778299.
Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:
putem e-maila na: info@divita.com
ili ako nas želite kontaktirati poštom možete to učiniti na adresu:
DIVITA d.o.o.
Kozjačka 157,
31000 Osijek

 

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju:

Divita d.o.o. (dalje u tekstu: Divita) razumije da vam je Vaša privatnost važna. Poštujemo Vašu privatnost i štitimo Vaše osobne podatke. To može uključivati svaku informaciju koja može dovesti do vas kao pojedinca.
Divita obrađuje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili prilikom registracije u web shopu, putem prijave na newsletter na našoj internetskoj stranici www.TerraPiascincare.com ili postavljanjem upita na neki od gore predviđenih kontakt kanala. Podatke prikupljamo u svrhu dostave robe, radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama te radi odgovaranja na Vaše upite.

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem registracije na web shopu su:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Grad
 • Poštanski broj
 • Država
 • Telefon
 • E-mail

Osobni podaci prikupljeni radi dostave proizvoda odnose se samo na nužne podatke koji su nam potrebni za izvršenje dostave naručenog proizvoda i koriste se samo u tu svrhu.

Osobni podaci koji se prikupljaju putem prijave na newsletter su:

 • E-mail adresa

Prijava na listu za dostavu newslettera je dobrovoljna, nije obvezna, nije podrazumijevana i za prijavu morate izričito zatražiti dostavu newslettera upisivanjem mail adrese na koju želite da vam se newsletter dostavlja. Prijava za dostavu newslettera nije uvjet za korištenje web shopa. Osobni podaci prikupljeni putem prijave za newsletter koriste se isključivo za dostavu newslettera na e-mail adresu upisanu u prijavi od strane korisnika, ne koriste se za druge svrhe niti se dostavljaju trećim osobama.

Osobni podaci koji se mogu prikupljati radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama ili rješavanja reklamacija prilikom pružanja odgovora na Vaše upite na info@divita.hr su:

 • Ime i prezime
 • Godina rođenja
 • Adresa
 • Grad
 • Poštanski broj
 • E-mail
 • Broj telefona
 • Broj mobitela
 • Broj računa
 • Datum računa
 • Fotografija računa

 

Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka:
Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe za koje su prikupljeni i za koje je dana suglasnost i/ili privola. Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnima trećim osobama, osim ako u zakonom propisanu svrhu ili ako nije dana izričita suglasnost ili privola.

Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koju su prikupljeni ili nakon perioda za koji je dana suglasnost i/ili privola ili prestankom ugovornog odnosa ili nakon isteka jamstvenog roka kupljenog proizvoda a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom uz uvjet da su zadovoljeni svi zakonski uvjeti.

Na Vaš zahtjev radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama, dogovora oko dostave proizvoda, radi važnih obavijesti veznih za Vašu kupnju, u svrhu rješavanja reklamacija ili odgovaranja na Vaše upite sa Vama stupamo u kontakt preko komunikacijskih kanala za koje ste nam dali suglasnost kako je navedeno u pojedinoj suglasnosti ili istim kanalom komunikacije kojim ste Vi nas kontaktirali prilikom postavljanja upita. Kanali komunikacije mogu biti:

 • E-mailom
 • Poštom
 • Telefonski
 • SMS-om

Postavljanjem upita prema DIVIT-i dajete suglasnost da Vam odgovorimo istim kanalom komunikacije na koji ste postavili upit te da Vaše osobne podatke koje ste nam dali pohranimo trajno ako je riječ o reklamaciji, odnosno, ako je riječ o nekom drugom upitu na najduže 5 godine od zadnjeg kontakta.

 

Korištenje kolačića

Kada posjećujete naše internetske stranice kako bi saznali više o nama i našim proizvodima, odnosno, pregledali informacije koje stavljamo na stranice, koristimo kolačiće s ciljem da osiguramo optimalno funkcioniranje stranica, prikupimo korisne informacije o posjetiteljima koje će nam omogućiti da dalje unaprijedimo svoje usluge kao i radi toga da općenito unaprijedimo korisničko iskustvo.
Kolačići mogu na vaš preglednik biti instalirani od strane Divit-e ili od treće strane, primjerice oglašivača.

 

Upravljanje privolama

Prihvaćanjem uvjeta korištenja web shopa (Opći uvjeti objavljeni na www.TerraPiascincare.com) pristajete i da Divita dijeli Vaše podatke s društvom drugim društvom za potrebe dostave kupljenih proizvoda.

Prihvaćanjem privole za korištenje osobnih podatka prilikom prijave za marketinški newsletter DIVIT-e dajete dozvolu za korištenje i pohranu osobnih podataka u svrhu marketinške promidžbe sve dok ne povučete privolu, odnosno, odjavite se od primanja newslettera. Privola uključuje i dijeljenje Vaših podataka s tvrtkom koja nam pomaže s izradom i dostavom newslettera.
Privolu možete bilo kada povući jednako lako kako ste je dali bez da navodite razlog i to klikom na link u marketinškom newsletteru.